In de praktijk liggen huurprijzen tussen 10 en 45 euro per maand (inclusief 19 procent btw), afhankelijk van de verkoopprijs. Huren is eigenlijk langzaam kopen; bij aankoop van een gehuurd kunstwerk wordt het reeds betaalde huurbedrag op het aankoopbedrag in mindering gebracht (minus één huurtertmijn administratiekosten). Het opgebouwde tegoed (betaalde huur) kan ook gebruikt worden om een ander kunstwerk te kopen.

Tekeningen vallen buiten dit huursysteem, deze zijn alleen te koop.


Huurvoorwaarden

•    De huurder krijgt het kunstwerk veertien dagen ‘op zicht’. Binnen deze twee weken kan het werk kosteloos geretourneerd worden. Als na deze periode besloten wordt het werk niet te houden, wordt  tenminste één huurtermijn in rekening gebracht.

•    De huur van het werk gaat in na veertien dagen. Huur wordt vooraf betaald. De eerste termijn wordt dus direct na de ‘op zicht’-periode voldaan.

•    Huur wordt  op een vaste dag in de maand voldaan. In het geval dat een termijn niet op tijd kan worden voldaan dient de huurder zo snel mogelijk contact op te nemen met de kunstenaar.

•    De huurder wordt eigenaar van het werk als via de huurtermijnen het totale verkoopbedrag, plus één huurtermijn administratiekosten, is voldaan.

•    In het geval dat de huurder besluit het gehuurde werk of een ander werk van de kunstenaar te kopen, wordt het totaal betaalde huurbedrag, minus één termijn administratiekosten, in mindering gebracht op de verkoopprijs.

•    De huurder verplicht zich tot het zorgvuldig behandelen van het kunstwerk en is aansprakelijk bij schade of diefstal. Bij schade of diefstal dient de huurder zo  snel mogelijk contact op te nemen met de kunstenaar.

•    De huurder is verplicht op verzoek van de kunstenaar het werk beschikbaar te stellen voor overzichtstentoonstellingen van de kunstenaar.

•     De huurder dient te allen tijde de kunstenaar op de hoogte te stellen van verplaatsingen (verhuizen) van het  kunstwerk.

•    Het is de huurder niet toegestaan het werk zonder medeweten en toestemming van de kunstenaar tentoon te stellen.

•    Het werk blijft eigendom van de kunstenaar tot alle termijnen zijn voldaan. Tot die tijd is het de huurder niet toegestaan het werk aan derden te verhuren of te verkopen.


terug naar de galerie-pagina